You are here:

Ek-IV TARİH OLUYOR

Makine ve CE işareti ile uğraşanlar için çok bilindik bir soru vardır. Makine Ek-4’te mi, değil mi? İmalatçılar, gümrükçüler, İSG uzmanları, belgelendirme danışmanları ve konu ile ilgilenen herkesin cevap hakkında az-çok bilgisi vardır. 

Yeni Makine Emniyeti Yönetmeliği (EU) 2023/1230 ile bildiğimiz Ek-4 yakında tarihte değişmiş olacak. Aslında bildiğimiz Ek-4 olmayacak. Avrupa Komisyonu yeni yönetmelikte eklerinin sırasını değiştirerek (en azından benim için) radikal değişiklikler yaptı. Tüm yönetmeliklerde Ek-1, temel sağlık gerekliliklerini anlatan bölüm olarak bilinirdi. Yeni yönetmelikte Ek-1’i Ek-3’e taşınmış olarak göreceğiz. Sanırım bu farklılaşma diğer yönetmeliklerdeki güncellemeler için emsal olacak ve ortak yapı değişecektir.

Ek-4'e ne olacak ?

Yeni yönetmelikte Ek-4’ü bazı değişikliklerle birlikte Ek-1 olarak göreceğiz. Genelde Ek-4 grubuna dahil olmayan makineler için “Ek-1’deki makineler” tanımı yapılmaktadır. Aslında böyle bir tanımlama yok ve bunu konunun profesyonelleri çok iyi biliyorlar. Ama bu şekilde tanımlamak kolaylık oluyor. Bu nedenle konunun profesyonelleri bile bunu kullanıyor. Yeni yönetmeliğe geçiş tamamlandıktan sonra bu durum bir süre karışıklığa neden olacaktır. Çünkü ezberimiz bozulacak. Ek-4, Ek-1 olacak, Ek-1 ise Ek-3.

Değişenler nelerdir?

Ek-1 içinde Bölüm A ve Bölüm B olarak iki ayrı liste veriliyor. Genelde eski Ek-4’e iki yeni makine grubu eklenmiş oluyor. Bunlları aşağıda renkli olarak görebilirsiniz.

Bölüm A

  1. Sökülebilir mekanik transmisyon/aktarma tertibatları ve mahfazaları.
  2. Sökülebilir mekanik transmisyon/aktarma tertibatlarının mahfazaları.

3.Taşıt bakım liftleri.

  1. Taşınabilir kartuşla-çalıştırılan tespit tezgâhları ve diğer darbeli makinalar.
  2. Güvenlik işlevlerini sağlayan makine öğrenimi yaklaşımlarını kullanan, tamamen veya kısmen kendi kendine gelişen davranışa sahip güvenlik bileşenleri.
  3. Yalnızca bu sistemlerle ilgili olarak piyasaya bağımsız olarak sunulmamış, güvenlik işlevlerini sağlayan makine öğrenimi yaklaşımlarını kullanan, tamamen veya kısmen kendi kendine gelişen davranışa sahip gömülü sistemlere sahip makineler.

Bölüm B

1 Ahşap ya da benzeri fiziki özelliklerdeki malzemeleri veya et ya da benzeri fiziki özelliklerde malzemeleri işlemek amacıyla kullanılan aşağıdaki tiplerde (tek ya da çok bıçaklı) dairesel testereler:

1.1  Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, sabit bir yataklı veya destekli, iş parçasının el ile veya sökülebilir bir güç sürücüsü ile beslendiği testere makinaları,

1.2  Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, el ile işletilen ileri geri hareketli testere arabası veya sehpası bulunan testere makinaları,

1.3  Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçasının beslenmesi için birleşik bir mekanik tertibatı olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makinaları,

1.4  Kesme sırasında hareketli bıçak/bıçaklara sahip, bıçağın hareketi mekanik olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makinaları,

2  Ahşap işleme için, el ile beslemeli, planya tezgâhları,

3  Ahşap işleme için, mekanik bir birleşik besleme tertibatı olan, el ile yükleme ve/veya boşaltmalı, tek taraftan yüzey işleyen kalınlık planya tezgâhları,

4  Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri veya et ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, aşağıdaki tiplerde şerit testere tezgâhları:

4.1  Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçası için sabit ya da ileri geri hareket ettirilebilen bir yatak veya desteği olan testere tezgâhları,

4.2  İleri geri hareketli bir arabaya monte edilmiş bıçak/bıçakları olan testere tezgâhları,

5  Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için kullanılan, yukarıdaki 1’den 4’e kadar olan paragraflarda ve 7 numaralı paragrafta atıfta bulunulan birleştirilmiş makina tipleri.

6  Ahşap işlemek için çeşitli takım tutucularına sahip, el ile beslemeli zıvana tezgâhları,

7  Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, dikey milli kalıpçı frezeleri,

8  Ahşap işlemek için taşınabilir zincirli testereler.

9  Metal malzemelerin soğuk işlenmesi için kullanılan, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, hareketli çalışma parçalarının kursu 6 mm’den, hızı 30 mm/s’den yüksek olan, abkant presler de dahil olmak üzere, presler.

10   El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon (püskürtmeli) veya sıkıştırmalı (preslemeli) plastik kalıplama tezgâhları.

11  El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon (püskürtmeli) veya sıkıştırmalı (preslemeli) kauçuk kalıplama tezgâhları.

12  Aşağıdaki tiplerdeki yeraltı çalışmalarında kullanılan makinalar:

12.1  Lokomotif ve dekoviller,

12.2  Hidrolik güçle çalışan tavan destekleri.

13  El ile yüklemeli, evsel atıkların toplanması için kullanılan, sıkıştırma mekanizmalı çöp kamyonları.

14  Kişilerin veya kişilerin ve eşyaların kaldırılması için kullanılan, üç metreden daha fazla bir düşey yükseklikten düşme riski taşıyan tertibatlar.

15  Kişilerin varlığını algılamak amacıyla tasarımlanmış koruyucu tertibatlar.

16  9 numaralı paragrafta, 10 numaralı paragrafta ve 11 numaralı paragrafta belirtilen makinalarda koruma amaçlı olarak kullanılmak üzere tasarımlanmış, güç tahrikli, kilitlenebilir hareketli mahfazalar.

17  Güvenlik işlevlerini sağlama amaçlı mantık üniteleri.

18  Devrilmeye karşı koruyucu yapılar (ROPS).

19  Düşen nesnelere karşı koruyucu yapılar (FOPS).

diğer yazılar

Makineler için Modül G

EU 2023/1230 Yeni Makine Emniyeti Yönetmeliğinde imalatçıların makinelerine uygulayabilecekleri yeni bir uygunluk değerlendirme yöntemi var. Tanımı, Birim Doğrulamasına Dayalı Uygunluk (Modül G) olarak geçmektedir. Şimdi bu yeni modülü tanıyalım. Birim doğrulaması, adından anlaşılacağı üzere bir birim ( makine ) için yapılan çalışmadır. Daha çok, projeye özel olarak üretilecek ve tekrar üretilmesi planlanmayan makineler için uygulanacaktır.…

KENDİ KULLANIMI İÇİN İMAL EDİLEN MAKİNELERDE CE

CE işaretlemesi ile yükümlülükler sadece satılan makineler için olmalı gibi bir algı vardır. Oysaki Makine Emniyeti Yönetmeliğinin kapsamı daha geniştir. Kendi kullanımı için makine imal edenlerin de CE işaretlemesi yapması gerekir. Bu yazımızda az bilinen ya da fazla önemsenmeyen bu konuyu ele alıyoruz. Öncelikle, Makine Emniyeti Yönetmeliğindeki ilgili tanımlara bakalım. Tanımların özetleri şu şekildedir: “İmalatçı,…

ESPE Ölçümü

ESPE Ölçümü nedir? Makinelerde güvenliği sağlamak için elektronik hassas koruyucu cihazları (ESPE) sıklıkla kullanıyoruz. Bu cihazlar şunlardır: Işık perdesi Alan tarayıcılar Basınca duyarlı paspaslar Çift el kumandaları Siviçli kapılar Bu cihazların temel amacı tehlike bölgesine erişimi kısıtlamaktır. Eğer tehlikeli hareket varsa bu cihazlar aktiftir. Tehlike bölgesine giriş tespit edilirse en kısa sürede hareketi durdurma sinyali…

Kaldırma aksesuarlarının güvenli çalışma katsayıları nedir?

Kaldırma operasyonlarında kullanılan aksesuarların güvenli olması kritik bir öneme sahiptir. Kaldırma makinesi her ne kadar güvenilir olsa da uygun olmayan sapan, zincir vb aksesuar kullanıldığında iş güvenliği tehlikeye girebilir. Bu nedenle 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği içinde kaldırma aksesuarlarına özel önem verilmiştir. Aşağıda yönetmelikteki tanımlanmış şartları bulabilirsiniz. Kaldırma aksesuarları ve bunların aksamları kullanılacakları uygulamalara bağlı olarak…

diğer hizmetler

CE BELGELENDİRME
Hizmetlerimiz

Makine ve Basınçlı Kaplar için CE Belgesine ulaşmak çok kolay

DAHA FAZLA BİLGİ

ISO BELGELENDİRME
Hizmetlerimiz

Kalitenizi kanıtlayın

DAHA FAZLA BİLGİ