BASINÇLI EKİPMANLAR İÇİN CE

2014/68/AB PED kapsamında Full Hizmet.

ÇOK BASİT

Basınçlı Ekipmanlar için CE çalışması uzmanlık ister.  Firmanızı en kısa yoldan doğru belgeye ulaştırıyoruz.

SADECE BELGE DEĞİL İTİBAR SUNUYORUZ

Rakiplerinizin önüne geçin. Firmanıza itibar kazandıracak belgeye ulaşın. Sadece belge değil işinizi büyütecek hizmet sunuyoruz.

TEKLİF ALMAK İSTİYORUM

BASINÇLI EKİPMANLAR İÇİN CE BELGESİ NEDİR, NASIL ALINIR?

Düdüklü tencereden buhar kazanına kadar bir çok basınçlı ekipmanın CE işaretlemesi ve belgelendirilmesi 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine (PED) göre yapılır. Aşağıda Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve CE belgesi hakkında merak edilen soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için her zaman bize ulaşabilirsiniz.

İzin verilen maksimum basıncı 0,5 bar üzerinde olan bir çok ürün bu yönetmelik kapsamındadır. Aşağıda bu ürünlerden bazılarını listeledik. Elbette yönetmelik kapsamı bu liste ile sınırlı değildir. Ürününüz PED kapsamına girip girmediğini bize sorarak öğrenebilirsiniz

Buhar kazanları,

Düdüklü tencere vb basınçlı pişiriciler

Solunum tüpleri

Genleşme tankları

Basınçlı hatlarda kullanılan vana vb aksesuarlar

Emniyet valfi

Patlama diski

Otoklav

Hava ve azot tankları ( Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine girmeyenler)

Reaktör

Kriyojenik tanklar

Yangın söndürme tüpleri

Sabit basınçlı tanklar

Yönetmeliğin Ek-II’sindeki uygun tabloyu bulup basınç ve hacim veya DN ölçüsüne göre kategori belirlenir. Uygun tabloyu bulmak için yönetmeliğin 7.maddesine bakılmalıdır. Doğru eşleştirmeyi yapabilmek için aşağıdakileri bilmeniz gerekir:

  • Ürünün tipi ( kap, borulama, ateşle temas eden donanım, basınç emniyet cihazı veya basınç aksesuarları)
  • Ürünün hacmi, boru sistemleri için DN ölçüsü
  • Ürünün izin verilen en yüksek basıncı
  • Akışkan grubu ( Grup 1 veya Grup 2)
  • Akışkanın durumu ( gaz veya sıvı)

Ürün kategorisini belirlerken tabloların altında yazan istisnalara bakmayı unutmayın. Ürün kategorisini belirlemekle ilgili sorun yaşarsanız bize ulaşabilirsiniz. Ürün özelliklerine göre sizin için doğru kategoriyi belirleyebiliriz.

Basınçlı ekipmanın kategorisini belirlerken akışkan grubunu da bilmek gereklidir. Akışkanlar iki gruba ayrılırlar. Bunlar;

a) Grup1, 1272/2008 Yönetmeliği içerisinde Madde 2, 7 ve 8. Alt maddelerde tanımlanan madde ve karışımlardır. İlgili yönetmeliğin ek-1, 2 ve 3. Bölümlerinde tanımlanan fiziksel ve sağlıkla ilgili tehlikeler içerirler.

(i) kararlı olmayan patlayıcı yada Bölümler 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ve 1.5 arasında patlayıcılar;

(ii) yanıcı gazlar, kategori 1 ve 2;

(iii) oksitleyici gazlar, kategori 1;

(iv) yanıcı sıvılar, kategori 1 ve 2;

(v) yanıcı sıvılar, kategori 3 yerde izin verilen maksimum sıcaklık parlama noktası üzerindedir;

(vi) yanıcı katılar, kategori 1 ve 2;

(vii) kendiliğinden reaktif maddeler ve karışımlar, A’dan F’ye tipler;

(viii) piroforik sıvılar, kategori 1;

(ix) piroforik katılar, kategori 1;

(x) maddeler ve su ile temasta yanıcı gazlar, kategori 1, 2 ve 3 yayan karışımları;

(xi) oksitleyici sıvılar, kategori 1, 2 ve 3;

(xii) oksitleyici katılar, kategori 1, 2 ve 3;

(xiii) organik peroksitler türleri A’dan F’ye ;

(xiv) akut oral toksisite, kategori 1 ve 2;

(xv) akut dermal toksisite, kategori 1 ve 2;

(xvi) akut inhalasyon toksisitesi, kategori 1, 2 ve 3;

(xvii) belirli hedef organ toksisitesi – tek maruz kalma, kategori 1.

Grup 1, aynı zamanda basınçlı ekipmanın maksimum izin verilen sıcaklıkta, “TS”, sıvının parlama noktasını aşan maddeler ve bunların karışımlarını da içerir;

b) Grup2, Grup1’de tanımlanmayan diğer madde ve karışımlardır.

Akışkan grubunu belirlerken kafanız mı karıştı? Bize ulaşırsanız size destek olabiliriz.

Yönetmelik basınçlı ekipmanın kaynaklarının vasıflı )belgeli) personel tarafından yapılmasını şart koşmuştur. Eğer ürün kategoriniz II, III veya IV ise belgelendirme PED kapsamında bir onaylanmış kuruluş veya üçüncü taraf tanınmış kuruluş tarafından yapılmalıdır. 

Dikkat! 

Akredite firmalar veya MYK firmaları tarafından verilen belgeler PED kapsamında kullanılmaz. Doğru yerden belgelendirme almak için bize başvurabilirsiniz.

WPQR, WPS olarak bildiğimiz kaynak yöntem onayları için belgelendirme zorunludur. Kaynakçı belgesinde olduğu gibi yömtem onayları da PED kapsamında bir onaylanmış kuruluş veya üçüncü taraf tanınmış kuruluş tarafından yapılmalıdır. 

Dikkat! 

Akredite firmalar veya MYK firmaları tarafından verilen belgeler PED kapsamında kullanılmaz. Doğru yerden belgelendirme almak için bize başvurabilirsiniz.  

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği imalatçıya bir çok uygunluk değerlendirme yöntemi ( modül) seçeneği sunar. İmalatçı bunlardan üretim tipi, ürün özellikleri, firmanın kalite alt yapısını dikkate alarak kendisi için uygun modülleri seçebilir. 

Ürün kategorisine göre seçilebilecek modül listesi aşağıda verilmiştir. İmalatçı isterse daha üst kategorideki modülleri de seçebilir.

Kategori I = Modül A

Kategori II = Modül A2, D1, E1

Kategori III = Modül B (Tasarım Tipi) + D, B (Tasarım Tipi) + F, B (İmalat Tipi) + E,

B (İmalat Tipi) + C2, H

Kategori IV = Modül B (İmalat Tipi) + D, B (İmalat Tipi) + F, G, H1

Sizin için en uygun modül nedir, karar veremediyseniz bize sorabilirsiniz. Sizin için doğru seçimi yapmanıza yardımcı olabiliriz.

Yönetmelik tasarımın uygunluğunun gösterilmesi için iki ana yöntem tanımlamıştır. Bunlardan birincisi tasarım hesaplaması ve diğeri de deneysel yöntemdir. Eğer ürünün izin verilen maksimum basıncı ve hacim çarpımı 6000 bar*litreden düşükse veya basınç-DN çarpımı 3000’den düşükse deneysel yöntem de kullanabilirsiniz. Deneysel yöntem kullanılacaksa test programının belgelendirme firması tarafından kabul edilmesi gerekir.