Ek-IV TARİH OLUYOR

Makine ve CE işareti ile uğraşanlar için çok bilindik bir soru vardır. Makine Ek-4’te mi, değil mi? İmalatçılar, gümrükçüler, İSG uzmanları, belgelendirme danışmanları ve konu ile ilgilenen herkesin cevap hakkında az-çok bilgisi vardır.  Yeni Makine Emniyeti Yönetmeliği (EU) 2023/1230 ile bildiğimiz Ek-4 yakında tarihte değişmiş olacak. Aslında bildiğimiz Ek-4 olmayacak. Avrupa Komisyonu yeni yönetmelikte eklerinin…

Details

KENDİ KULLANIMI İÇİN İMAL EDİLEN MAKİNELERDE CE

CE işaretlemesi ile yükümlülükler sadece satılan makineler için olmalı gibi bir algı vardır. Oysaki Makine Emniyeti Yönetmeliğinin kapsamı daha geniştir. Kendi kullanımı için makine imal edenlerin de CE işaretlemesi yapması gerekir. Bu yazımızda az bilinen ya da fazla önemsenmeyen bu konuyu ele alıyoruz. Öncelikle, Makine Emniyeti Yönetmeliğindeki ilgili tanımlara bakalım. Tanımların özetleri şu şekildedir: “İmalatçı,…

Details

Kaldırma aksesuarlarının güvenli çalışma katsayıları nedir?

Kaldırma operasyonlarında kullanılan aksesuarların güvenli olması kritik bir öneme sahiptir. Kaldırma makinesi her ne kadar güvenilir olsa da uygun olmayan sapan, zincir vb aksesuar kullanıldığında iş güvenliği tehlikeye girebilir. Bu nedenle 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği içinde kaldırma aksesuarlarına özel önem verilmiştir. Aşağıda yönetmelikteki tanımlanmış şartları bulabilirsiniz. Kaldırma aksesuarları ve bunların aksamları kullanılacakları uygulamalara bağlı olarak…

Details

2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27158 MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (2006/42/AT) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat…

Details